32" 3/8" 1.6mm STIHL Chain

32" 3/8" 1.6mm STIHL Chain