25" 3/8" 1.6mm STIHL Chain

25" 3/8" 1.6mm STIHL Chain