18" 3/8" 1.6mm STIHL Chain

18" 3/8" 1.6mm STIHL Chain